Keď ľuďom rozprávam, ako sa snažím žiť, ako znovu využívam veci alebo ich opravujem, tak niekedy dostanem začudovanú odpoveď, že čo je na tom tak prevratné. Veď takto žili už naše staré mamy! Čiže áno, nie je na tom vôbec nič prevratné, súhlasím, je to skôr návrat späť k určitým zvyklostiam, od ktorých sme zišli z cesty. Povedala by som, že Zero waste je o prinavrátení sa ku zvykom, ktoré sú uskutočniteľné aj v tejto modernej dobe.

Síce sa môže Zero waste javiť ako vcelku novodobý trend, ale keď sa pozrieme bližšie, zistíme, že ľudia sa po stáročia zasadzujú o udržateľnosť.

V prvom rade, si musíme definovať, že Zero waste je odnožou oveľa väčšieho hnutia známeho ako “environmentalizmus”. Existujú dôkazy, že obavy o životné prostredie siahajú až do starovekého Ríma, ktorý mal ako prvý problémy so silným znečistením. Environmentálne znečistenie často vnímame len ako postindustriálny jav, ale ak spojíš dostatok ľudí na jednom mieste, bude to problém bez ohľadu na to, v akom čase sa nachádzaš. Rimania v najväčšej ríši svojej doby mali problém s likvidáciou odpadu a znečistením ovzdušia, ktoré sprevádzal intenzívny smrad.

Jedným z prvých environmentálnych mysliteľov v danom období bol Plutarch, ktorý okrem riešenia environmentálnych problémov bol taktiež advokátom vegetariánstva ako aj ľudských práv v súvislosti so životným prostredím. [1]

60. až 70. roky: environmentálne hnutie

Od hnutia za práva žien po hnutie za občianske práva v USA, sa veľa ľudí nasýtilo toho, ako sa veci majú a podnikli kroky pre zmenu. Enviromentálne hnutie nebolo výnimkou.

Mobilizácia za ochranu životného prostredia, ktorá prebiehala prevažne na miestnej úrovni a ktorá viedla k prvému Dňu Zeme v roku 1970 [2], stavala na takmer storočnom úsilí zameranom na riešenie znečistenia vody, vzduchu a pôdy spôsobeného industrializáciou a urbanizáciou. Počas progresívnej éry na začiatku 20. storočia reformátori varovali, že neregulovaný hospodársky rozvoj ničí prírodné zdroje. Vzbudili poplach v súvislosti s krízou verejného zdravia v preplnených mestách, kde vodné toky plnili splašky a priemyselné odtoky a znečistenie z priemyselných komínov znečisťovalo vzduch, ktorý ľudia dýchali.

Postupne vzniklo veľa skupín, ktoré sa zasadzovali o ochranu vody a ovzdušia pred znečistením. Ľudia sa organizovali a konali. Pochodovali, písali knihy a ovplyvňovali legislatívu.

Druhá polovica 20. storočia viedla k významnému posunu v novej verejnej perspektíve. Aj keď ste neboli aktivistom, environmentalizmus sa stal všeobecne známym.

80. roky

Pred tým, ako Zero waste hnutie preslávila Bea Johnson bol tento pojem prvýkrát použitý Dr. Danielom Knappom. Daniel spolu s manželkou v 80tych rokoch založili maloobchod Urban Ore [3], kde si každoročne až šialené množstvo všakovakých vecí zachráni holý život pred smrťou na skládke. Odhaduje sa, že Urban Ore zachráni ročne až 8 000 ton “odpadu”. Obchod funguje už 40 rokov a je naozaj hrdým príkladom pojmu zero waste. V roku 1982 sa Urban Ore presťahoval do voľnej budovy stanice slúžiacej na prepravu tuhého odpadu. Táto budova mala pôvodne slúžiť na spaľovanie odpadkov, ale Urban Ore a okolitá komunita boli proti, čo viedlo k zrušeniu plánu. Veľmi príjemný článok o tomto mieste si môžete prečítať tu. Hlavným poslaním Urban Ore je:

Ukončiť vek odpadu.

Viac vecí znamená aj viac odpadu. Naše veci končia na skládke a vytvárajú metán, plyn, ktorý prispieva k zmenám podnebia, alebo si nájdu cestu do spaľovne odpadu, ktorá spôsobuje zvýšené riziká astmy / rakoviny okolitým komunitám.

Zero waste sa v tomto prípade ukázal ako koncept celkovej recyklácie. Jednoducho nulové skládkovanie, nulové spaľovanie a maximálne zhodnotenie materiálu. Nielenže je plytvanie vecami nezodpovedné k životnému prostrediu, ale je aj nákladné. Opätovným použitím, recykláciou a kompostovaním všetkých materiálov by sme ako spoločnosť mohli ušetriť veľa peňazí.

Urban Ore v Berkeley, Kalifornia

90. roky

V časoch, kedy na Slovensku vznikali klenoty ako MC Erik a Barbara, sa vo svete začala šíriť myšlienka Zero waste vo veľkom. Po práci na Urban Ore a rôznych ďalších programoch odpadového hospodárstva v USA sa Knapp cítil povinný zdieľať svoje myšlienky so zvyškom sveta.

Odcestoval do Austrálie, aby hovoril o maximalizácii zhodnocovania materiálov a minimalizácii plytvania opätovným použitím, recykláciou a kompostovaním. Austrália sa vďaka jeho myšlienkam rozhodla prijať iniciatívu “Bez odpadu do 2010 – Stratégia odpadového hospodárstva pre Canberru”. [4]

V tom istom čase vznikla prvá Zero waste stránka v USA [5], ktorá sa sústreďuje na zmenu odpadových zvyklostí. Ak na ňu dnes, po toľkých rokoch, zavítate zistíte, že od svojho vzniku hádam ani nebola updatovaná (sorry not sorry). Ku koncu tisícročia sa zero waste dostalo aj do veľkých masmédií, keď bol publikovaný článok v magazíne Time s názvom “Vieme nechať odpad zmiznúť?”. [6]

Milénium

Na začiatku milénia sa uskutočnili viaceré konferencie zamerané na využívanie zdrojov. Na konferenciách sa taktiež uskutočnili workshopy venované téme Zero waste, ktoré dali dokopy Richard Anthony spolu s tímom odborníkov, ktorý pozostával z Dr. Knappa a ďalších vedcov, odborníkov v oblasti nakladania s odpadmi a aktivistov. 

Títo potom formovali organizáciu “Zero waste international alliance” (ZWIA) [7]. ZWIA charakterizuje zero waste ako :

Zachovanie všetkých zdrojov prostredníctvom zodpovednej výroby, spotreby, opätovného použitia a zhodnotenia výrobkov, obalov a materiálov bez spálenia a bez úniku do pôdy, vody alebo vzduchu, ktoré ohrozujú životné prostredie alebo zdravie ľudí.

Ich cieľ je jednoduchý. ZWIA stanovuje smernice a štandardy, ktoré majú pomôcť vývoju Zero waste vo svete pre vlády, tímy odpadového hospodárstva a podniky.

Zero waste životný štýl

Ak sme doteraz hovorili prevažne o Zero waste v spojení s politikou a s dôrazom na celé hospodárstva respektíve podniky, tak za presun Zero waste ku životnému štýlu jednotlivcov jednoznačne vďačíme už spomínanej Bei Johnson. 

Autorke knihy Domácnosť bez odpadu, pôvodom Francúzka žijúca v Kalifornii, môžeme ďakovať najmä za pretlačenie životného štýlu do mainstreamu. Bea bola jednou z prvých osôb, ktoré zdokumentovali svoj životný štýl na blogu, ktorý začala písať v roku 2008. [8]

Princípy 5R, o ktorých som bližšie písala v tomto článku taktiež pochádzajú z jej dielne. Implementáciou týchto pravidiel Bea dokázala uzavrieť každoročnú odpadovú stopu svojej rodiny do vnútra jedného zaváraninového pohára. 

Vďaka sociálnym médiám dokázala inšpirovať úplne novú skupinu ľudí, aby sa chopili tohto životného štýlu a zdieľali svoje skúsenosti prostredníctvom blogov, vlogov, podcastov, twitterov, Instagramu, Facebooku atď. Tak ako to teraz robím aj ja. 

BTW. Bea taktiež zavítala na Slovensko a ako keynote speaker sa zúčastnila na prvom ročníku konferencie Slovakia going Zero waste [9].

Súčasnosť

V dnešnej dobe je celkom ľahké nájsť online zdroje k téme Zero waste. Ľudia zdieľajú svoje eko/zero waste produkty na YouTube a bežní ľudia sa navzájom delia o svoje triky v skupinách na Facebooku či Instagrame.

S výzvou vkladať všetok svoj nerecyklovateľný odpad do zaváraninového pohára prišla blogerka Lauren Singer. Lauren vďaka svojmu blogu Trash is for Tossers [10] a prítomnosti na sociálnych sieťach pomohla presadiť Zero waste do povedomia mileniálov a mladých ľudí.

Všetky tieto iniciatívy a tvrdá práca jednotlivcov viedli tam, kde sme dnes. Žijeme vo svete, kedy sú opakovateľne použiteľné výrobky dostupné, zmeny vidno od kozmetiky až po potravinársky priemysel a pre nás je teda voľba o niečo ľahšia a dostupnejšia.


Ak ťa zaujíma bližšia história zero waste, odporúčam skvelú knihu „The Zero Waste Solution: Untrashing the Planet One Community at a Time“ od Paula Conneta.


Zdroje:

[1] https://scribol.com/anthropology-and-history/cultures/environmentalism-in-100-a-d/?as=799&asv=1
[2] https://www.history.com/this-day-in-history/the-first-earth-day
[3] https://www.facebook.com/urbanore
[4] https://www.wasteminz.org.nz/wp-content/uploads/NO-WASTE-BY-2010.pdf
[5] http://www.zerowasteamerica.org/index.html 
[6] http://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,992527,00.html
[7] http://zwia.org/
[8] https://zerowastehome.com/
[9] http://zero-waste.sk/
[10] https://trashisfortossers.com/

Ďalšie zdroje:
https://ecoroots.us/blogs/blog/zero-waste-movement-the-history-the-beginnings
https://www.zerowaste.com/blog/what-is-it-who-started-the-zero-waste-movement/
https://ecochange.co/blog-sustainable-lifestyle-zero-waste/

Mohlo by sa vám páčiť:

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.